tipteh logo

tipteh automatsko
  • PREBACITE NA
    AUTOMATSKO

BD-Sensors Senzori nivoa

 

Hidrostatičke potopne sonde u različitim modelima kućišta i za različite namjene (mjerenje nivoa voda, otpadnih voda, goriva, ulja, agresivnih tekučina...). Ovisno o modelu područje rada je u opsegu nazivnog pritiska od 0...0,4m do 0...250m H2O (stupca vode). Dostupni su modeli i sa HART komunikacijom, SIL uvjerenjima i modelima prilagođenim za eksplozivna područja.

BD-SENSORS senzori nivoa »