tipteh logo

tipteh automatsko
  • PREBACITE NA
    AUTOMATSKO

Turck Kapacitivni senzori

 

Kapacitivni senzori namijenjeni su detekciji metalnih i nemetalnih materijala. Zbog te osobine oni rješavaju aplikacije koje nije moguće riješiti s induktivnim senzorima.

Različiti metali se podjednako dobro detektiraju, dok udaljenost detekcije neprovodnih materijala zavisi od njihovih dielektričnih konstanti. Pri rješavanju primjene s kapacitivnim senzorima, npr. detekcija nivoa, treba obratiti pažnju na razliku između dielektrične konstante materijala kod kojeg želimo da senzor proradi i materijala kod kojeg  senzor mora ostati neaktiviran. Tipičan primjer je detekcija nivoa, npr. vode, u plastičnom rezervoaru. Ova aplikacija je moguća jer je dielektrična konstanta vode 80, a plastičnog materijala (ili stakla) od spremnika je samo 2 ili 3.

TURCK kapacitivni senzori »