tipteh logo

tipteh automatsko
  • PREBACITE NA
    AUTOMATSKO

PLC s operacijskim panelom

 

Unitronics je renomirani proizvođač PLC uređaja koji je prvi predstavio ALL-IN-ONE koncept spojenog programibilnog logičkog kontrolera (PLC-a) i operatorskog panela (HMI). 
Karakterizira ih lakoća korištenja, jednostavnost i brzina vizualizacije te odličan omjer performansi i cijene uređaja.
Unitronics proizvodi su lako dobavljivi, preko 140 distributera u svijetu omogućava brzu i kvalitetnu komercijalnu i tehničku podršku. To je razlog što danas Unitronics PLC-e možemo naći u svim vrstama industrije: industriji hrane i pića, lijekova, autoindustriji, postrojenjima za preradu otpadnih i pitkih voda, industriji plastike, tekstila, energetskim instalacijama i dr.
Software za sve Unitronics proizvode dolazi uz sam uređaj, uključen je u cijenu, kao i svi potrebni konektori, komunikacijski kabeli i djelovi za montažu. Uz odličnu kvalitetu uređaja, Unitronics nudi izuzetnu tehničku podršku, bilo od strane distributera ili direktno od strane proizvođača. 


Softwarske aplikacije za rad sa Unitronicsom možete skinuti u sa njihove stranice: 
http://www.unitronics.com/support/downloads
Neke od češće korištenih aplikacija:
• U90 Ladder software: Software za programiranje i testiranje M90/91 i Jazz serija PLC-a, sa uključenim primjerima gotovih aplikacija
• VisiLogic Ladder Software: Software za programiranje i testiranje Vision serije PLC-a (sa grafičkim ekranom), sa uključenim primjerima gotovih aplikacija
• Remote Operator: omogućava daljinski prikaz i upravljanje PLC-om preko RS 232 ili Ethernet sučelja
• Unitronics SD Card Suite: Omogućava prijenos i obradu podataka sa SD kartice na PLC i obratno
• OPC Server: za povezivanje PLC-a sa aplikacijama u Windows okruženju putem OPC protokola
• DDE Server: za povezivanje PLC-a sa aplikacijama u Windows okruženju
• DataXport: Softver za slanje podataka iz PLC-a u Excel

Postojeće serije PLC-a su: Vision Enhanced, Vision, Samba, M90/M91 i Jazz serija

VISION ENHANCED SERIJA V1210 / V1040 / V700 / V570 / V430 / V350 / V130

V1210 / V1040

www.unitronics.com/plc-hmi/plc-vision-enhanced/v1210-
www.unitronics.com/plc-hmi/plc-vision-enhanced/v1040-


HMI 12,1" ili 10,4", touch screen u  boji, rezolucija 800x600
• Do 1024 ekrana definiranih od strane korisnika
• 500 slika po aplikaciji
• HMI grafici: trendovi u raznim bojama
• Predfeinirani ekrani sa alarmima
• Laka lokalizacija (biblioteka tekst stringova)
• Dijagnostika direktno preko HMI panela

PLC
• I/O opcije uključuju brze brojačke ulaze, temperaturne ulaze, ulaze za mijerne ćelije
• Auto tuning, PID regulacija (do 24 nezavisne petlje)
• Gotovi recepti i logiranje podataka preko data tablica
• Micro SD kartice – logiranje, backup, kloniranje programa
• Vremenska kontrola u 3 klika
• Do cca 1000 ualza/izlaza

Komunikacije
• TCP/IP preko Etherneta
• Web server: korištenje ugrađenih HTML stranica ili dizajn novih za pregled ili editiranje podataka sa PLC-a preko Interneta
• Send e-mail funkcija
• SMS slanje i primanje poruka
• GPRS/GSM/CDMA podrška
• Rutine za udaljeni pristup
• Podrška za MODBUS RTU i MODBUS TCP protokol
• CANbus: CANopen, UniCAN, SAEJ1939 ...
• DF1 Slave
• Portovi: 2x izolirana RS232/RS485 i 1x CANbus: 1 USB port za programiranje, jedan opcijski (može biti serijski ili Ethernet)

V700
www.unitronics.com/plc-hmi/plc-vision-enhanced/v700-

HMI 7" touch screen u  boji, rezolucija 800x480
• Do 1024 ekrana definiranih od strane korisnika
• 500 slika po aplikaciji
• HMI grafici: trendovi u raznim bojama
• Predefinirani ekrani sa alarmima
• Laka lokalizacija (biblioteka tekst stringova)
• Dijagnostika direktno preko HMI panela

PLC
• I/O opcije uključuju brze brojačke ulaze, temperaturne ulaze, ulaze za mijerne ćelije
• Auto tuning, PID regulacija (do 24 nezavisne petlje)
• Gotovi recepti i logiranje podataka preko data tablica
• Micro SD kartice – logiranje, backup, kloniranje programa
• Vremenska kontrola u 3 klika
• Do cca 1000 ualza/izlaza

Komunikacije
• TCP/IP preko Etherneta
• Web server: korištenje ugrađenih HTML stranica ili dizajn novih za pregled ili editiranje podataka sa PLC-a preko Interneta
• Send e-mail funkcija
• SMS slanje i primanje poruka
• GPRS/GSM/CDMA podrška
• Rutine za udaljeni pristup
• Podrška za MODBUS RTU i MODBUS TCP protokol
• CANbus: CANopen, UniCAN, SAEJ1939 ...
• DF1 Slave
• Portovi: 1x izolirani RS232/RS485 ili USB port za programiranje (korištenje USB suspendira RS232/485 port),
1x RJ45 Ethernet port, 1 opcijski port za CAN ili RS232/485 komunikaciju

V570 / V560
www.unitronics.com/plc-hmi/plc-vision-enhanced/v570-
www.unitronics.com/plc-hmi/plc-vision-enhanced/v560-

HMI 5,7" touch screen u  boji, rezolucija 320x240
• Do 1024 ekrana definiranih od strane korisnika
• 500 slika po aplikaciji
• HMI grafici: trendovi u raznim bojama
• Predefinirani ekrani sa alarmima
• Laka lokalizacija (biblioteka tekst stringova)
• Dijagnostika direktno preko HMI panela

PLC
• I/O opcije uključuju brze brojačke ulaze, temperaturne ulaze, ulaze za mijerne ćelije
• Auto tuning, PID regulacija (do 24 nezavisne petlje)
• Gotovi recepti i logiranje podataka preko data tablica
• Micro SD kartice – logiranje, backup, kloniranje programa
• Vremenska kontrola u 3 klika
• Do cca 1000 ualza/izlaza

Komunikacije
• TCP/IP preko Etherneta
• Web server: korištenje ugrađenih HTML stranica ili dizajn novih za pregled ili editiranje podataka sa PLC-a preko Interneta
• Send e-mail funkcija
• SMS slanje i primanje poruka
• GPRS/GSM/CDMA podrška
• Rutine za udaljeni pristup
• Podrška za MODBUS RTU i MODBUS TCP protokol
• CANbus: CANopen, UniCAN, SAEJ1939 ...
• DF1 Slave
• Portovi: 2x izolirana RS232/RS485 i 1x CANbus: 1 USB port za programiranje, jedan opcijski (može biti serijski ili Ethernet)
Snap IO moduli za serije V570/V560/V1040/V1210/V230/V260/V280/V290

V350 / V430
www.unitronics.com/plc-hmi/plc-vision-enhanced/v430-
www.unitronics.com/plc-hmi/plc-vision-enhanced/v350-


HMI 3,5" 320x240 pixela, ili 4,3" 480x272 pixela touch screen u boji 
• Do 1024 ekrana definiranih od strane korisnika
• 250 slika po aplikaciji
• HMI grafikai: trendovi u raznim bojama
• Predefinirani ekrani sa alarmima
• Laka lokalizacija (biblioteka tekst stringova)
• Dijagnostika direktno preko HMI panela 

PLC
• I/O opcije uključuju brze brojačke ulaze, temperaturne ulaze, ulaze za mjerne ćelije
• Auto tuning, PID regulacija (do 24 nezavisne petlje)
• Gotovi recepti i logiranje podataka preko data tablica
• Micro SD kartice – logiranje, backup, kloniranje programa
• Vremenska kontrola u 3 klika

Komunikacije
• TCP/IP preko Etherneta
• Web server: korištenje ugrađenih HTML stranica ili dizajn novih za pregled ili editiranje podataka sa PLC-a preko Interneta
• Send e-mail funkcija
• SMS slanje i primanje poruka
• GPRS/GSM/CDMA podrška
• Rutine za udaljeni pristup
• Podrška za MODBUS RTU i MODBUS TCP protokol
• CANbus: CANopen, UniCAN, SAEJ1939 ...
• DF1 Slave
• Portovi: 1x RS232/RS485. Dva porta se mogu dodati: 1x CANbus i jedan serijski/ Ethernet/Profibus slaveV350 modeli sa proširenim temperatrunim opsegom - 30ºC do +60 ºC
za više o specijalni modelima molim Vas kontaktirajte nas

V130
www.unitronics.com/plc-hmi/plc-vision-enhanced/v130-

HMI monokromatski, 2,4", 128x64 pixela
• Do 1024 ekrana definiranih od strane korisnika
• 400 slika po aplikaciji
• Laka lokalizacija (biblioteka tekst stringova)
• Dijagnostika direktno preko HMI panela

PLC
• I/O opcije uključuju brze brojačke ulaze, temperaturne ulaze, ulaze za mjerne ćelije
• Auto tuning, PID regulacija (do 24 nezavisne petlje)
• Gotovi recepti i logiranje podataka preko data tablica
• Micro SD kartice – logiranje, backup, kloniranje programa
• Vremenska kontrola u 3 klika

Komunikacije
• TCP/IP preko Etherneta
• Web server: korištenje ugrađenih HTML stranica ili dizajn novih za pregled ili editiranje podataka sa PLC-a preko Interneta
• Send e-mail funkcija
• SMS slanje i primanje poruka
• GPRS/GSM/CDMA podrška
• Rutine za udaljeni pristup
• Podrška za MODBUS RTU i MODBUS TCP protokol
• CANbus: CANopen, UniCAN, SAEJ1939 ...
• DF1 Slave
• Portovi: 1x RS232/RS485. Dva porta se mogu dodati: 1x CANbus i jedan serijski/ Ethernet/Profibus slave

Dodatni portovi za OPLC-ove serije V130 i V350/V430SAMBA 3,5" / 4,3" / 7"
www.unitronics.com/plc-hmi/Samba

Samba je namenjena rešavanju manjih aplikacija - korisnicima koji žele grafički ekran osetljiv na dodir po izuzetno povoljnoj cijeni.
Programira se u standardnom VisiLogic softveru.

HMI
• 3.5” ekran osijetljiv na dodir, 320 x 240 piksela
/ 4,3" ekran osijetljiv na dodir, 480 x 272 piksela
/ 7"    ekran osijetljiv na dodir, 800 x 480 piksela
• HMI grafika - color-code trendovi, predfinirani elementi za brzu vizualizaciju
• Ugrađeni ekrani sa alarmima
• Bibilioteka sa tekst stringovima – lako prilagođavanje na lokalne jezike
• Dijagnostika direktno preko HMI panela

PLC
• Ulazi/Izlazi: Digitalni, Analogni, uključujući i High-speed, bez lokalnih proširenja
• Auto-tune PID, 2 nezavisne petlje
• Gotovi programski primjeri data logging preko Data Tabela
• Vremenska kontrola u 3 klika

Komunikacije
• TCP/IP preko Etherneta
• Web server: korištenje ugrađenih HTML stranica ili dizajn novih za pregled ili editiranje podataka sa PLC-a preko Interneta
• Send e-mail funkcija
• SMS slanje i primanje poruka
• GPRS/GSM/CDMA podrška
• Rutine za udaljeni pristup
• Podrška za MODBUS RTU i MODBUS TCP protokol
• CANbus: CANopen, UniCAN, SAEJ1939 ...
• DF1 Slave
• Portovi: 1x RS232/RS485. Dva porta se mogu dodati: 1x CANbus i jedan serijski/ Ethernet/Profibus slave


SM43 i SM70 su oznake za 4,3" i 7 " ekrane.


M91 Micro-OPLC
www.unitronics.com/plc-hmi/micro-oplc/m90-m91-

HMI
• Do 80 različitih ekrana definiranih od strane korisnika
• Podrška za razne jezike i grafičke simbole
• Info mod – dijagnostika i pregled varijabli bez upotrebe PC-ija

PLC
• Enkoderski ulazi, PWM izlazi
• Direktni temperaturni ulazi
• Auto-tune PID, 4 nezavisne Petlje
• Time-based kontrola u 3 klika

Komunikacije
• SMS poruke preko GSM modema
• Udaljeni pristup
• PC pristup preko MODBUS-a ili OPC servera
• MODBUS umrežavanje
• CANbus
• RS232/RS485 ugrađeni port

I/O Expanzijski moduli
Svi Unitronics PLC kontroleri, osim JAZZ i SAMBA serije mogu se proširivati lokalnim ili remote IO modulima (M90/91 serija, samo loklanim).Jazz20® Micro-OPLCTM
www.unitronics.com/plc-hmi/micro-oplc/jazz2

Upoznajte prednosti Nove Jazz 2 serije:
• Veća brzina čak 30x u odnosu na staru seriju 
• Dvostruko više memorije
• Ugrađeni mini-USB port za programiranje
• Ethernet preko dodatnog Add-on Porta
• Potpuna kompatibilnost sa postojećim Jazz modelima

HMI
• Do 60 različitih ekrana definiranih od strane korisnika
• Podrška za razne jezike i grafičke simbole
• Scroll-anje kroz pre-programirane postavke/menije

PLC
• Ladder Logika za programiranje omogućava funkcionalnu fleksibilnost
• Funkcije uključuju prekidače, petlje, matematičke funkcije, store & compare funkcije
• Time-based kontrola u 3 klika
• High-speed brojači & PWM izlazi
• Direktni temperaturni ulazi
• Auto-tune PID, do 4 petlje

Komunikacije
• SMS poruke preko GSM modema
• Udaljeni pristup
• PC pristup preko MODBUS-a ili OPC servera
• MODBUS umrežavanje
 
 

Unitronics Virtualni Katalog - Aplikacija za Mobilne Uređaje
Bez obzira da li koristite Android OS ili Apple iOS preuzmite Unitronics aplikaciju koja sadrži kompletni pregled programa Unitronics uređaja, predstavlja korisne aplikacije/primjene, prezentacije mogućnosti, webinare, kontakt informacije. Unitronics aplikacija dostupna je besplatno na Google Play Store i Apple App Store.
Unitronics PLC s operacijskim panelom »