tipteh logo

tipteh automatsko
  • PREBACITE NA
    AUTOMATSKO

Vision senzori

 

U proizvodnji su česte potrebe za senzorima čije tehničke karakteristike nadmašuju upotrebu standardnih fotoćelija a koji moraju biti isto tako pristupačni i jednostavni za montažu i podešavanje.

Vodeći proizvod u području vision senzora je model Checker. Taj senzor je objedinio kameru, procesor, leće i Input/Output modul/jedinicu. Moguće je provjeravati do 6000 proizvoda u minuti. Model je dostupan u IP67 industrijskom kućištu s dimenzijama obične fotoćelije. Senzor je stand alone model tj. radi samostalno kao i svaki drugi senzor i ne zahtjeva priključak na PC.
Checker je pristupačan (user-friendly) za upotrebu pa sva podešavanja mogu obaviti operateri na liniji. Jedan senzor može se koristiti za više različitih modela proizvoda na jednoj liniji. Parametri za svaku vrstu proizvoda spremljeni su u jedan format. Ti formati se mogu čuvati u memoriji senzora i uvijek pozvati prilikom proizvodnje. Osim samog snzora u ponudi je i sva prateća oprema (leće, kabeli, osvjetljenje, HMI operatorski paneli). Tvrtka Cognex za svu svoju opremu nudi opconalno garanciju od 3 godine i hot-swap zamjenu svih uređaja u toku garancijskog roka. 

Cognex Vision senzori »